۱۳۹۰ آذر ۲۷, یکشنبه

Lyt Læs fonetisk Det afghanske folks slogan, ønsker og forhåbninger i anledning af 10- årsdagen for FN's Sikkerhedsråds beslutningstagen om Afghanistan

By karim popal
wikipedia writerا
Lyt
Læs fonetisk
Det afghanske folks slogan, ønsker og forhåbninger i anledning af 10- årsdagen          for FN's Sikkerhedsråds beslutningstagen om Afghanistan


 Det er som regel uden alfabet børn og fattige fra Afghanistan  central asiatiske lande, islamiske folk og   araber  rejser til bestemte områder i Pakistan. Miranshah - Rawalpindi Quetta bliver oplært til krig mod Afghanistan. Det skal stoppes, dette har foregået igennem mange år .Taliban terrorisere og dræber uskyldige mennesker, ingen er der til at stoppe dem. Det skal der sættes en stopper for. Krigen i Afghanistan er der fordi det er en fordel for Pakistan og deres rødder.

- Vi anmoder FN's Sikkerhedsråd om at gennemgå og kontrollere driften af ​​indsamlinger og FN-organer i Afghanistan.

- FN's Sikkerhedsråd har en juridisk forpligtelse til at bestå koalitionen og den Afghanske regering i krigen mod terror, samt fordømme alle andre kriminelle aktiviteter som forgår under parolen ”bekæmpelse af terrorisme”.

- FN's Sikkerhedsråd bør erklære om hvorvidt der er tale om et fremskridt i krigen og hvordan dette fremskridt skal forstås i grad af effektivitet. Militære operationer bør være godkendt og bekræftet af FN's Sikkerhedsråd således, at det er tilpasset under rammen af de internationale konventioner.

- Det afghanske folk forventer, at FN's Sikkerhedsråd respekterer menneskerettighederne og påtager sig inspektion i forbindelse med militæroperationer.

- Uden et vældigt fokus på FN's Sikkerhedsråds resolutioner, ville fred og fremskridt i kampen mod terror ikke være muligt i Afghanistan.

- Træningsbaser for terrorister og operationelle lejre i Pakistan er velkendte for omverden, nu er det på tide for FN's Sikkerhedsråd, at tage en beslutsom indsats i fjernelsen af baser og lejre.

- Nu er det nok med drabet af de uskyldige afghanere, i stedet bør krigens fokus mod terror flyttes til dens oprindelige sted - Pakistan.

- Lande, som ikke respekterer de internationale konventioner ved at huse og støtte terrorisme i sit eget jord bør fratages deres status som en  fredeligt nation og bør presses med økonomiske og politiske sanktioner, da dette vil hjælpe med at få fred og ro i regionen.

- Pakistan bør står til ansvar for sin politik i krigen mod terror, og det bør undersøges, hvorvidt deres engagement for at forfølge terrorister inden for deres territorium er (var) effektivt.

- Vi beder FN Sikkerhedsrådet om at ændre sin politik i forhold til lande som er direkte støtter af terrorisme.


- Ca. 75 % af de dræbte i blandt de civile i Afghanistan, blev dræbt af Taliban i 2010. disse handlinger bør fordømmes af FN som forbrydelse, der begås imod civilbefolkning, som er den eneste taber i krigen.
- Kun ved  revision af Sikkerhedsrådets beslutninger, der er fortaget for ti år siden, kan man forstå grunden til de fiaskoer som er opstået, dermed kan den fastlåste situation i AFPAK regionen blive revideret.
- Deltagelse i kampagnen for retfærdighed ved at gennemgå FN's Sikkerhedsråds resolutioner er en pligt for enhver, der har respekt for menneskelivet og ønsker fred i regionen.

- En drastisk ændring i landets situation vil afhænge af retsakter i FN’s Sikkerhedsråd.

- De internationale styrker skal sættes ind over grænsen mellem de to lande nemlig – Afghanistan og Pakistan.

- Pakistans støtte til terrorisme er ikke længere et spørgsmål, men et historisk faktum og derfor bør Pakistan  registreres på listen over stater, som støtter terrorismen.

- Efter et årti lang erfaring, bør FN’s Sikkerhedsråd give en præcis definition af terrorisme og anti-terrorisme.

- En politisk og fredelig løsning på regionalkonflikten er kun mulig, hvis FNs resolutioner i tilknytning til regionen respekteres og praktiseres konstruktiv og pean objektiv måde.
FNs Sikkerhedsråd bør erklære Pakistan en terroristsponsoreret stat.

- FNs Sikkerhedsråd bør grundigt undersøge Pakistans ledere, der støttede Osama og vildledte det internationale samfund.


- Pakistan er ansvarlig for drab på tusindvis af afghanere på grund af støtte af terrorhandlinger mellitia.
 
 - Militante  terroristgrupper, er den pakistanske efterretningstjeneste
 International styrker bør placeres på begge sider af grænserne mellem de 2 lande.  


-Det er blevet bevist, at Pakistan er direkte ansvarlig for årelange krig i Afghanistan og er derfor forpligtet til at betale alle godtgørelser til Afghanistan!
s.k.n.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

شما حق دارید پیشنهادو انتقاد نماید.