۱۳۹۰ خرداد ۵, پنجشنبه

ویش زلمیان

ازکریم پوپل
نویسنده سایدویکی پیدیا

  • ویش زلمیان WHEESH ZALMEYAN
  • |ویش زلمیان (جوانان بیدار)در سال ۱۳۲۶ که مطابق به ۱۹۴۷ میلادی پس از سالها مبارزه مشروطه خواهان و ملت افغان اولین حزب علنی درین کشور تاسیس شد.این حزب در کابل قندهار و [[]جلال‌آباد] فعالیت داشتند موسسین و فعالین این حزب عباتند از عبدالروف بینوا، گل پاچا الفت، فیض محمد انگار، نور محمد ترکی، غلام حسین صافی، محمد رسول پشتون، عبدالشکور رشاد، عبدالهادی توخی، محمد انور خان اچکزائی قاضی بهرام خان، غلام جیلانی خان، قاضی عبدالصمد، فتح محمد ختگر، نورمحمد قاضی خیل، محمد ابرهیم خواخوزی، محمد ناصر لعل پوری، صوفی ولی محمد، اقا محمد کرزی، محمد موسی شفیق؛ غلام محمد پوپل، محمد طاهر صافی، قیام الدین خادم، ارسلا سلیمی، نیک محمد پکتائی، صدیق اله رشتین، عبدالعزیز خان، عبداخالق واسعی، محمد علی خان، نور احمد خان شاکر، محمد رسول مسلم، محمد حسین ریدی، عبدالرزاق فراهی، محمد نور خان علم، مولوی عبیداله صافی، گل شاه صافی، ظهوراله خان همدرد، محمد شریف قاضی، عبدالمنان دردمند، ملیا، عبدالصمد ویسا، محمد علی برکی، و دیگران بوده است.این حزب در دوره ۷ و ۸ مبارزات پارالمانی ۵ نفر نماینده داشت.هنوز دیری نگذشته بود که در حزب مسایل زبا ن و ملیت بروز کرد.گروه نام حزب را ویش پشتون نام نهادن که سازمانده ان صدیق اله رشتین بود.در سال ۱۳۳۰ ه ش اعضا حزب ویش زلمیان قندهار خود را از ویش زلمیان منفک و نام حزب خویش رااخوت ماندن.در پهلوی سایر احزاب حزب بنام دیموکراتیک ملی که سازمان ده ان خانواده سلطنتی بود در مسایل پارلمانی مداخله سریح نموده چنانچه عبداشکور خان رشادکه نماینده مردم قندهار تعین گردید حکومت به عوض ان بدون رای عبدالغفور خروتی را به مسند نشاند که اعضای حزب صدای احتراض را بلند نمودند و دولت به دستگیری اکثریت اعضا اغاز نمود.اکثرا به معیادهای نا معلوم در زندان ماندن بعض تبعید و بعضی در زندان مردن. در زمان صدارت داود خان سانسور این حزب صادر شد.و از صحنه سیاسی خارج شد.

منبع
  • ۱.افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم صفحات ۲۳۹ -۲۴۲ نوشته میر غلام محمد غبار سال چاپ 1999 ایران قم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

شما حق دارید پیشنهادو انتقاد نماید.