۱۳۹۰ خرداد ۴, چهارشنبه

سازمان رهائی افغانستان

ازکریم پوپل
نویسنده سایدویکی پیدیا


 

سازمان رهایی افغانستان یک سازمان سیاسی مارکسیست - لنینیست - مائوئیست است که در سال ۱۹۷۳ به‌وسیله داکتر فیض احمد و تنی چند از یارانش در کابل بنیاد گذاشته شده و مبارزه در راه جامعه بدون طبقه سوسیالیستی هدف نهایی‌اش را تشکیل می‌دهد.
این سازمان در ابتدا به تعقیب انشعابات در سازمان جوانان مترقی (که به جریان شعله جاوید معروف است) با به عرصه گذاشت و در ابتدا به نام "گروه انقلابی خلقهای افغانستان" نامیده می‌شد که بعد در سال ۱۹۸۰ به "سازمان رهایی افغانستان" تغییر نام کرد.

داکتر فیض احمد بنیانگذار "سازمان رهایی افغانستان" و تئوریسین جنبش چپ انقلابی در افغانستان.
رهبر این سازمان در نشریه تئوریک سازمان به نام "مشعل رهایی" خط مشی و اهداف غایی آنرا تشریح داده و تا کنون این سند با تعدیلات اندکی به مثابه خط سیاسی و ایدئولوژیک اعضای سازمان نقش بازی کرده است.

در جریان مقاومت ضد روسی، این سازمان همگام با ملت افغانستان دست به تفنگ برده جنگ مسلحانه علیه نیروهای اشغالگر را به پیش برد.
این سازمان با حزب دموکراتیک خلق افغانستان دشمنی دیرینه دارد و آن حزب را به مثابه رویزیونیست  می خواند. ازهمینرو تعداد زیادی از اعضای این سازمان در دوران حکومت‌های طرفدار شوروی متقبل تلفات زیاد گردیدند.
در جبهات جنگ این سازمان به نام "شعله‌ای" مورد حملات مداوم گروه‌های اسلامگرای مجاهدین افغان قرار می‌گرفت و همیشه در دو جبهه در جنگ بودند و تعداد زیادی از کادرهایش بدست "حزب اسلامی گلبدین حکمتیار" و "جمعیت اسلامی برهان الدین ربانی" بقتل رسیدند .
بنیانگذار این سازمان، داکتر فیض در ۱۲ نوامبر ۱۹۸۶ با تنی چند از یارانش در پشاور پاکستان طی توطئه‌ای به دام حزب گلبدین افتادند و سربه نیست شدند. این سازمان سازمان جاسوسی پاکستان، آی اسی آی، را در طرح این توطئه شریک می‌داند.
این سازمان در ضدیت با تجاوز آمریکا در ۲۰۰۱ به افغانستان قرار دارد و دولت کرزی را یک دولت مزدور می‌داند. اینان هنوز هم مخفیانه در افغانستان به فعالیت‌های شان ادامه می‌دهند.
منبع
ویکی پیدیا فارسی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

شما حق دارید پیشنهادو انتقاد نماید.