۱۳۹۰ فروردین ۶, شنبه

گروپهای ترورستی پاکستانی

گروپهای تروریستی پاکستان

در اوایل دسامبر ٢۰۰١ (اواسط ١٣۸۰) آمریکا ٣۹ گروه را تروریست شناخت، و از جمله پنج گروه تروریستی مقیم پاکستان یعنی لشکر طیبه، جیش محمد، حرکت المجاهدین، حرکت الجهاد اسلامی و الرشید را در فهرست گروه های تحت تعقیب قرار داد. این پنج گروه برای الحاق کشمیر هند به پاکستان مبارزه می کنند، و حامیان مهم طالبان در افغانستان محسوب می شوند.
 اسامی گروه ها وسازمان های که در فهرست سازمان ملل به آنها اشاره شده است، به قرار زیر می باشد:
1.کمیته حمایت افغانستان پشاور پاکستان
تاریخ شمولیت در لست القاعده و طالبان سازمان ملل ١١ جنوری ٢٠٠٢ (٢٢ ١٣۸۰)
2.سازمان کمک علمای پاکستان
کیتاب غر، دارالفتاح، ارشاد، نظیم آباد کراچی، پاکستان
بلاک ١٣ گلشن اقبال کراچی
مسجد جامعه سلیمان پارک
تاریخ شمولیت در لست القاعده و طالبان سازمان ملل ٢٤ اپریل ٢٠٠٢ (حمل ١٣۸١)
3.شرکت بین المللی الخطر (الخطر ترست انترنیشنل)
تاریخ شمولیت در لست القاعده و طالبان سازمان ملل متحد ١٧ اوت ٢۰۰۵ (٢٧ اسد ١٣۸٤)
نشانی: گلشن اقبال بلاک ٢ کراچی، پاکستان
اسلام میرپور خاس، تندو جان محمد
4.بنیاد الرحمن (الرحمن فوندیشن)
تاریخ شمولیت در لست القاعده و طالبان سازمان ملل متحد ٢٦ اوت٢۰۰٤ (۵ سنبله ١٣۸٢)
نشانی: خانه ٢٧۹ سرک نظام الدین - ف ١٠ /١ اسلام آباد پاکستان
5.شرکت الرشید (الرشید ترست)
نشانی دارالفتاح نظام الدین کراچی، پاکستان
مسجد جامعه سلیمان پارک
چوک یادگار پشاور، پاکستان
تاریخ شمولیت در لست القاعده و طالبان سازمان ملل متحد ٦ اکتوبر ٢٠٠١ (١۵ میزان ١٣۸۰)
6.بنیاد امداد جهانی (گلوبل رلیف فوندیشن)
نشانی سرک شماره ۵٤ بخش ف- اسلام آباد، پاکستان
تاریخ شمولیت در لست القاعده و طالبان سازمان ملل متحد ٢٢ اکتوبر ٢۰۰٢ (١ عقرب ١٣۸١)
7.جیش محمد
پاکستان
تاریخ شمولیت در لست القاعده و طالبان سازمان ملل متحد ١٧ اکتوبر ٢۰۰١ (٢٦ میزان ١٣۸۰)
8.شرکت رابطه (رابطه ترست)
خانه ۹ منزل دوم سرک وحدت لاهور، پاکستان
تاریخ شمولیت در لست القاعده و طالبان سازمان ملل متحد ١٧ اکتوبر ٢۰۰١ (٢٦ میزان ١٣۸۰
9.جمعیت امداد میراث اسلام (ریلیف اف اسلام هیریتج سوسایتی) پاکستان
تاریخ شمولیت در لست القاعده و طالبان سازمان ملل متحد ١١ جنوری ٢٠٠٢ (٢٢ جدی ماه ١٣۸۰)
10.سازمان وفا (وفا اورگانیزیشن)
نشانی : سرک ۵٤ ، فاز ٢ هیات آباد پشاور، پاکستان
تاریخ شمولیت در لست القاعده و طالبان سازمان ملل متحد ٦ اکتوبر ٢٠٠١ (١۵ میزان١٣۸۰)
با وجود آنکه این سازمان ها وموسسات در فهرست کمک رسان های تروریستان ثبت می باشند، ولی همین اکنون بصورت فعال در پاکستان به اقدامات می پردازند.
کرس الکسندر مامور عاليرتبه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، سال گذشته گفت: "اگر حملات شورشي ها در سال آينده دو برابر سال جاري شود و تعداد بيشتر فرماندهان و افراد جنگديده از مرز گذشته و به افغانستان داخل شوند، سوالات زيادي مطرح خواهد شد. تلفات جنگي امسال سه برابر تلفات در سال گذشته شده است. ما با مشرف ملاقات نموده و او با ما موافق بود، که طالب سازي براي کشورش و افغانستان هر دو مضر است.وی به يک نوع جنگ با طالبان درگير مي باشد. جان مسئله اين است که آنها (دولتمردان پاکستان) بايد واداره شوند تا عليه طالبان که از کويته به حملات عليه افغانستان دست مي زنند، اقدام نمايند. برداشت من اين است که هر وقت پاکستان به دادن پناه به اکثريت اعضاي رهبري طالبان و فراهم آورن زمينه آموزش نظامي برای طالبان متهم مي شود، سر و صداي زياد راه انداخته، هر چيز را انکار نموده و خواهان دلايل وشواهد مي گردد. همچنین افغان ها را متهم مي کنند، که قادر به بهبود وضعيت در داخل کشور شان نيستند. اما شواهد انکار ناپذير اند. واقعيت اين است که ديگر در مورد شواهد صحبت نمي کنيم. ما  در اين مــورد صحبت مي کنيم، که بايد چه بکنيم و کار را چطور انجام دهيم."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

شما حق دارید پیشنهادو انتقاد نماید.