۱۳۹۰ فروردین ۶, شنبه

افغان پالیسی (afghanpolicy history)

 از کریم پوپل     


روش سیاسی دولتها وملیتهای  افغانستان در طول تاریخ

افغانستان دارای تاریخ  5000 ساله داشته ولی از۲۵۰۰ بدین سودارای  تاریخ روشن میباشد. در طی صد سال اخیر دانشمندان افغانی در مورد تحقیقات لازم را نموده اند.در افغانستان حکومتهای پویه چی ها مادها سکائیها پارتها  هونی ها -- آریایها ، مقدونیان ، باختریان ، کوشانیان، یفتلیان، هخامنشیان ، ساسانیان ، سامانیان ،بنی امیه، بنی عباس، طاهریان، غزنویان،غوریان ، مغلیان ،هوتکیان ، ابدالی ، سدوزائی ، محمد زائیان ، دولت دموکراتیک ، مجاهدین ، طالبان حکمرانی نموده اند که هرکدام از این دولتها دارای پالیسی داخلی و خارجی بوده اند. دانشمندان امروزی توانسته اند کشف نمایند که هر یکی ازین دولتها چه نوع سیستم سیاسی ،تجارتی ،اقتصادی ، نظامی ،دولتی ، کلتوری و اجتمائی داشته اند. در مجموعه دولتها حکام و زمامداران افغانی داری چنین روش ها بوده و از ان استفاده نموده اند.
۱.افغانستان یک کشور مدافع سر راه هندو چین قرار دارد بدین لحاظ همیشه مورد تهاجم قرار گرفته است.
۲.مردم افغانستان همیشه سخت مذهبی و مدافع مذهب بوده اند.
۳.افغانستان در تولیدات زراعتی خودکفا بوده در مواقع جنگ صرف از تولیدات خود استفاده مینمایند.
۴.دولت تابع ملاکان و سران قوم بوده است.به جز محمود غزنوی واعراب
۵.بالاثر جنگهای داخلی وجنگهای قومی کیسه دولت همیشه میان تهی بوده دولت مالیه را اجباری ساخته اند.
۶.افغانستان کشوریست داری کوهها ودره های صعب العبور!مردم این کشوردور از دولت و تمدن زندگی نموده در وجود انها خصلت ازاد منشی فوقلعاده تبارز نموده است.دولتها این مردم را به همین شکل حفظ کرده صرف خان ویا ملک انرا درتحت فرمان آورده اند.
۷.دولتهای افغانستان سخت ملیت گرا بوده .قوم بسر اقتدار را سردار میگفتن .سرداران درکشور حاکم و قدرت مند بوده است.
۸.دولتهای افغانستان معمولا به خاطر خنثی نمودن دشمن داخلی از قتل وخشونت استفاده نموده اند.
۹.پس از قرن هژده بصفت نکته ستراتیژیک و خط جنگی مورد توجه قرار دارند.کشور دارای منابع طبعی سرشار،توپو گرافی ناهموار و کوهی میباشند.
۱۰.شاهان حاکمان و مردم این کشور بمنظور حلوگیری،معطل و ختم جنگهای محلی ،قومی و داخلی عادت دارند تااز طرف مقابل زن،زمین ویا زر بدست اورند ویا خودباید پس از جرگه بپردازند.
۱۱.جرگه های محلی قومی قبیلوی اساس قانونیت در کشوربوده شاه مجبوراً به ان اطاعت نموده است.
۱۲. افغانستان دارای  ملیتها اقوام قبایل مذاهب فرقه های قومی  وگروپها مختلف وزبانهای مختلف میباشد .در موقع جنگ داخلی بدبخت ترین فلاکت ناشی از این این تقسیمات است. درین اواخر احزاب و تنظیم ها ظهور نموده که اینها هم در وحدت ملی بدرد نخورده بلکه فلاکت را اضافه نموده است.
۱۳. به اساس تجارب سالیان دراز وحدت ملی در جنگهای علیه خارجیان طبعی و درجنگهای داخلی جبری با استفاده از سرمایه قوت وقتلها صورت گرفته است. سرمایه قوی توانسته است  اسلحه و سرباز بخرد.


  
عبدالرحمن و نادر خان توانست با پول و قوت وحدت ملی جبری را تامین کند۱۴.  سرنشینان قرا وقصبات به اساس تفاوت بین شهر وقصبات پس از دریافت سرمایه ویا سواد کافی زندگی به شهر و بحصوص پایتخت را ترجیع داده اند.با ازبین رفتن حکومت مرکزی همه داشته های کشور از بین رفته است.
۱۵. احترام به سایر ادیان نداشته در موقع جنگ داخلی  اولین اهداف آنها ازبین بردن سایر ادیان بوده است
.
  ۱۶.سادگی  جوانمردی  مهمان نوازی ناموس پرستی  دین پرستی  جنگ ودشمنی   مزاق وزنده دلی خصلت مردم  این خته بوده است .
۱۷. پس از ورود اعراب مصارف بیجا دراین کشور مروج شده وبه کلتور تبدیل شده است. ازدواج ناوقت دانمگیر جوانان این ملت بوده است.بدین لحاظ در جوانی از نعمت عشق محروم و اوقات زیاد جوانان ضایع این پدیده میشود.


ازدواج دسته جمعی درمیان ملیت هزاره توانست مشکلات جوانان راحل کند.این کلتور2500 سال
قبل در افغانستان جریان داشت .این ازدواج در اول حمل صورت میگرفت

قبلا مردم درمحافل صرف غذای ساده آماده مینمودند فعلاً پپسی کولا میوه وسلات نیز باید داد

۱۸.فشار تمامی سرمایه ،بانکها امانت خانه ها تاسیسات مجهز اردوی قوی موزیم تاسیسات تجاری وتعلیمی وغیره در پایتخت تجموع نموده به جز چند شهر باقی همه ولایات دارای کیسه ناچیز وتاسیسات ضیف داشته اند.در موقع تاراج پایتخت همه داشته ازبین رفته کشور خالی از سرمایه میشود.در حالیکه دراکثر کشورهای اروپائی در هر شهر ومحلات باستانی یک موزیم وجود دارد. امریکا دارای  موزیم17500 میباشد.کشور کوچک  دنمارک دارای 120 موزیم دولتی وشخصی است. 
کشتاسب گذاشت ذردشت در بلخ زندگی نماید

منابع که از ان تحلیل بدست آمده .                                                                                                     

 1.کتاب افغانستان در مسیر تاریخ نوشته میر غلام محمد غبار جلد اول و دوم چاپ ایرن سال۱۹۹۹                         
2.افغانستان در پنج قرن اخیر نوشته میر محمد صدیق فرهنگ جلد اول جاپ مطبعه دولتی کابل سال ۱۳۵۷
3.تاریخ سیاسی افغانستان نوشته سفارت کبرا افغانستان در ایران
  http://www.afghanembassy.com/afghanistan/afghanistan.asp
4.  افغانستان وکلتور آن در وبگاه   http://www.cal.org/co/afghan/ahist.html                                        5.ملیت پشتون در وبگاه ویکی پیدیا انگلیسی  http://en.wikipedia.org/wiki/Pashtun_people                          
6.معلومات در مورد افغانستان  از تحقیقات کتابخانه کنگرس http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Afghanistan.pdf
7.تاریخ افغانستان در وبگاه هستوری نت http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ad09
8. تاریخ سیاسی افغانستان در وبگاه  http://www.iranicaonline.org/articles/afghanistan-x-political-historyهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

شما حق دارید پیشنهادو انتقاد نماید.